Parafia p.w. Św. Józefa

Racibórz - Ocice

 

  POWRÓT

 

 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE\


 

1. Kolekta z pierwszej niedzieli lutego oraz marca przeznaczona jest na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne w Opolu. 2 lutego przed kościołem zbiórka na klasztory klauzurowe.

2. W Pierwszy Czwartek miesiąca lutego i marca "Godzina Swięta" – modlitwa o powołania kapłańkie i zakonne.

3. W Pierwszy Piątek lutego i marca nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odwiedziny chorych z Komunią świętą od godz. 8.00.

4. W poniedziałek 12 lutego zapraszam chorych i osoby w podeszłym wieku o godz. 15.00 na koronkę do Bożego Miłosierdzia i Mszę świętą z namaszczeniem chorych i błogosławieństwem lurdzkim.

5. Wznawiamy po feriach zimowych spotkania katechetyczne :

- w środy dla dzieci klasy III szkoły podstawowej – po mszy świętej szkolnej,

- dla młodzieży w piątki kolejno – 19 lutego klasa III, – 26 lutego klasa II, 2 marca razem klasa II i III.

6. Przed Wielkim Postem, który rozpoczynamy Środą Popielcową, zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu:

- w niedzielę 11 lutego od godz. 12.00 do 15.00, o 14.30 nabożeństwo eucharystyczne.

- w poniedziałek 12 lutego od godz. 7.30 do 12.00 i od 16.00(po Mszy św.) do 18.00; o 17.30 - nabożeństwo eucharystyczne.

- we wtorek 13 lutego od godz. 7.30 do 12.00 i od 15.00 do 18.00, o godz. 17.30 nabożeństwo eucharystyczne.

7. Zapraszam już dziś na Gorzkie Żale z rozważaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.00.

8. Po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczniemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej:

- w poniedziałki - w języku niemieckim,

- w środy - dla dzieci,

- w piątki - dla wszystkich - z zaleckami i wypominkami. Zalecki mażna składać w zakrystii.

9. Katechezy dla dorosłych w niedzielę 18 lutego i 4 marca.

10. Nasze rekolekcje parafialne w okresie Wielkiego Postu odbędą się od soboty - 17 marca do środy 22 marca.

11. W środę - 28 lutego o godz. 19.30 spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej Rady Duszpasterskiej

12. Spotkanie rodziców dzieci kl. III szk. podst. oraz kl. III gimnazjum będzie w pierwszej połowie marca. Termin dodamy w gazetce marcowej.

13. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 podamy w gazetce na marzec 2018.

 

 

Zapowiedzi przedmałżeńskie:

 

Marian Witkoś  - wdowiec - Racibórz; John Sabina - Racibórz; (Katowice)

(I.25.02.II.4.03.III.11.03;2018)

 

 

 

List Ojca Makarego na zbliżające się rekolekcje parafialne.

Siostry i Bracia parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Raciborzu.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Nowy rok, w który weszliśmy nie tak dawno, skłania do stawiania sobie celów, wyzwań i postanowień. Czas weryfikuje, na ile doszły do skutku nasze zamiary. Obok zadań i celów są również nasze oczekiwania i życzenia, których spełnienia pragniemy. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4) mówili uczniowie Jezusa Chrystusa, kiedy rozpoczął się całkowicie nowy, piękny etap w ich życiu. Bóg wzywa nas i zachęca, aby w tym roku na nowo odkryć Osobę Ducha Świętego. Odpowiedź człowieka jest bardzo istotna, aby nastąpiły w jego życiu konkretne i piękne zmiany. W ten rok, obfitujący w tak bogatą tematykę, wpisuje się czas szczególnego nawiedzenia łaski Bożej, jakim są tegoroczne rekolekcje parafialne, które będzie nam dane przeżyć podczas Wielkiego Postu.

Rekolekcje wielkopostne są przede wszystkim Bożym zaproszeniem do tego, by otworzyć nasze serca na Jego wezwanie do budowania, albo odbudowania tej niepowtarzalnej więzi przyjaźni i miłości, jaką Bóg ma ku nam. Towarzyszyć nam będzie wołanie: Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości. Ta modlitwa niech nas zaprowadzi do odkrycia Ducha Bożego. „Duch Święty w tym czasie zbawienia odnawia nas i pociąga do umiłowania Krzyża” abyśmy nabrali nowej duchowej kondycji.

Tematyka tegorocznych rekolekcji skłoni nas do pochylenia się nad przeżywaniem naszej wiary w codzienności i wzbudzenia wdzięczności dobremu Bogu za dary, którymi nas obdarza, szczególnie za łaskę Jego sakramentalnej obecności w naszym życiu. Po raz kolejny postawimy sobie pytanie: Kim jestem? – by odkryć jak nas postrzega sam Bóg i jak wielką wartość mamy w Jego oczach.

Pewna legenda mówi o tym, że Bóg, chcąc uczynić człowieka szczęśliwym, postanowił się przed nim ukryć – by ten, gdy Go odnajdzie, mógł w Bogu znaleźć pełnię szczęścia. Próbował zatem schować się za górą ogromną, w otchłani oceanu, lub na wysokim niebie – zawsze z tą obawą, że człowiek, zabiegany
w codzienności, może Go w tych miejscach nie odnaleźć. Ukrył się zatem Bóg w sercu człowieka – by on nie musiał się narażać na niebezpieczeństwo, że zgubi drogę prowadzącą do szczęścia. A co uczynił człowiek? Przeszedł górę wysoką, nurkował w otchłaniach oceanu i latał po przestworzach nieba, a na myśl mu nie przyszło, żeby Boga szukać w swoim sercu. – Czas rekolekcji zatem będzie kolejną w naszym życiu próbą, by znaleźć szczęście w Bogu. Tym razem to poszukiwanie rozpoczniemy od wejścia w głąb naszych serc. Nie zmarnujmy tego świętego czasu, który jest przed nami!

Zachęcam Was zatem, byście podjęli trud oddalenia od siebie tego, co może przeszkadzać w tym czasie w spotkaniu z Bogiem. Warto już teraz pomyśleć
o tym, jak zagospodarować czas, by go nie zabrakło podczas dni duchowych ćwiczeń. Co zrobić, aby nie tylko samemu, ale z całą rodziną skorzystać z tego wielkiego daru łaski. Jako ludzie przeżywający swoją wiarę w sposób świadomy, zadbajmy o to, aby razem z nami mogli przybyć inni: znajomi, sąsiedzi, ludzie chorzy i zagubieni, jednym słowem – wszyscy potrzebujący pociechy i umocnienia. Niech to stanie się punktem honoru dla każdego z nas, aby wszystkim pomóc w przeżyciu we wspólnocie tych błogosławionych dni. Niektórzy spośród Was niech modlitwą wyrażą swe zatroskanie o sprawę rekolekcji. Niech to będzie modlitwa indywidualna, ale również w kręgu rodziny i w gronie parafialnym. Inni niech zdobędą się na ofiarowanie w tej intencji swoich cierpień, czy wręcz dobrowolnych umartwień; jeszcze inni, na słowa życzliwej zachęty skierowane do tych, którzy już od dawna zaniedbali praktyki religijne. Niech to będzie wynik wzajemnej troski o siebie nawzajem, w myśl słów: „Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba bowiem troszczyć się o cudze szczęście, by samemu móc być szczęśliwym” (Raol Follerau).

Na ten czas Wielkiego Postu, który jest jednocześnie bezpośrednim przygotowaniem się do naszych rekolekcji parafialnych otaczam Was swoimi modlitwami, wypraszając, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego dla każdej i każdego z Was. Towarzyszy Wam moje kapłańskie błogosławieństwo.

Do zobaczenia wkrótce o. Makary Karol Lika OFM

Racibórz, 20 stycznia 2018 roku.

SŁAWEK

Dnia 13 marca 2018r mija piąta rocznica wyboru papieża Franciszka w stolicy apostolskiej ale to i także dla minie piąta rocznica mojego nieszczęśliwego wypadku, który spotkał mnie w Solden w Austrii, bo to właśnie tego dnia to wszystko się wydarzyło co odwróciło mój świat do góry nogami.

Pomimo wielu nakładów finansowych, między innymi czterokrotne podanie mi bardzo kosztownych komórek macierzystych, moja sytuacja ruchowa nie uległa większej poprawie i w dalszym ciągu nie poruszam żadną kończyną.

Jestem bardzo rozczarowany postawą instytucji państwowych powołanych do pomocy ludziom poszkodowanym, gdzie systematycznie od trzech lat spotykam się z odmową dofinansowania niezbędnych mi rzeczy do normalnego funkcjonowania jak np. łóżko podnoszone elektrycznie, wózek elektryczny czy turnus rehabilitacyjny, uzasadniając brakiem finansów i środków twierdząc, że środki te trafiły do najbardziej potrzebujących osób. Ciekaw jestem ile osób jest w Raciborzu i powiecie z tak dużym kalectwem jak moje.

Jedynym dofinansowaniem jakie otrzymuję jest 1% podatku otrzymany od Was

ludzi dobrego serca, oraz ubiegłoroczne wsparcie Caritas Ocice, za co korzystając z okazji pragnę Wam wszystkim z całego serca podziękować i prosić o dalsze wsparcie.

To właśnie dzięki Wam mogę utrzymać prywatnie na minimalnym poziomie kosztowną rehabilitację, która w moim przypadku jest nieodzowna. Pozdrawiam Wszystkich, którzy mi kibicują.

KRS 0000186434 subkonto 293/P

Sławomir Praszelik

 

 

Informacja z działalności Parafialnego Zespołu Caritas w 2017 roku

Działalność charytatywna osób skupionych w szeregach Parafialnego Zespołu Caritas obejmuje zarówno bezpośrednią pomoc skierowaną do konkretnych osób, działania służące pozyskaniu środków finansowych i rzeczowych, jak również aktywność formacyjną i modlitewną.

W 2017 roku środki finansowe na swoją działalność Zespół Caritas pozyskał z organizacji festynu, z współuczestnictwa w organizacji dożynek miejskich,
z darowizn złożonych przez parafian i lokalne firmy, ze sprzedaży świec i palm wielkanocnych, ze sprzedaży świec wigilijnych (0,50 gr od 1 szt)
oraz ze skarbonki znajdującej się w kościele.

I . W ten sposób zebrane pieniądze przeznaczone zostały na:
- Udzielenie pomocy przy zakupie opału – jedna rodzina
- Zakupienie leków – dwie osoby
- Udzielenie pomocy finansowej – 3 rodziny
- Op
łacenie pobytu rehabilitacyjnego – 1 osoba
- Zorganizowanie spotkania wielkanocnego i opłatkowego dla seniorów,
   ministrantów i Dzieci Maryi (objęto tym 165 osób)
- Zorganizowanie wyjazdu – pielgrzymko – wycieczki dla naszych seniorów do Turzy
Śląskiej (40 osób)
- Przygotowanie 130 paczek dla dzieci z okazji
św. Mikołaja
- Przygotowanie 53 paczek dla chorych i starszych parafian, których odwiedzono w okresie przedświątecznym
- Udzielenie pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków czystości - 60 osób
- Zorganizowanie festynu parafialnego
- Zorganizowanie spotkania adwentowego przy ognisku wraz z Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym nr 2
- Obdarowanie s
łodyczami dzieci uczęszczających na roraty
- Udzielenie drobnej pomocy finansowej naszym Mariankom
II. Z przeprowadzonej zbiórki żywności na terenie sklepu przy ul. Wałbrzyskiej
obdarowano 7 rodzin.
III. Czynny udzia
ł w corocznej pielgrzymce parafialnych zespołów „Caritas”do Trzebnicy.


Realizując zadanie niesienia pomocy, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspomagają to dzieło, za przychylność, modlitwę i uśmiech, życząc wiele zdrowia, radości i Bożej opieki. Liczymy na dalszą współpracę, jednocześnie prosząc o zgłaszanie wszelkich trudności
i problemów, którymi moglibyśmy się zająć.

W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas - Danuta Hopko

 

 

 

REGULAMIN  CMENTARZA  PARAFIALNEGO

 PRZY KOSCIELE ŚW. JÓZEFA W RACIBORZU - OCICACH.

 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205). Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 

1. Cmentarz   jest własnością Parafii.

2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie.

3. Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz. 8.00 do 20.00, a jesienią i zimą od godz. 8.00 do nastania zmroku.

4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

5. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenem cmentarza.

6. Wszelkie prace związane z tzw. małą architekturą (drzewostan, otoczenie grobu) powinny być zgodne z planem zagospodarowania terenu cmentarza.

7. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumacje zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidacje grobu, wykonywanie betonowych lub z płytek podestów i obejść wokół grobów, stawianie ławek, sadzenie drzewek czy krzewów wysokopiennych .

8. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonanie.

  9. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.

 10. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

 11. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim  opłaceniu miejsca.

 12. Przez opłatę rezerwacyjną  nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

 13. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona w terminie 1 roku dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

 14. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach  ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba, że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. pokładne).

 15. Dysponent grobu – osoba, która opłaciła miejsce grobowe  jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

 16. Wysokość  opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych znajdujących się w okolicy cmentarza parafialnego. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka, czy pomnika.

 17. W sprawach wątpliwych należy stosować się do przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych  z dnia 31 stycznia 1959 roku z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 października 1970 w sprawie cmentarzy , prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych i instrukcji synodalnej o cmentarzach grzebalnych z 2005 roku.

 

 

 

 

 

Szanowni, Drodzy Parafianie.

Z dużą przyjemnością pragnę poinformować, że już w miesiącu czerwcu 2017 roku dokonamy wymiany wkładów szybowych okiennych w istniejącej ślusarce aluminiowej oraz montażu kilku aluminiowych okien od strony zakrystii.

Przy okazji wymiany wkładów zostaną przeprowadzone prace naprawcze połączenia ramy okien z murem poprzez wymianę uszczelnienia termicznego i naprawy warstwy tynkarskiej, a także naprawa prowadnic służących do otwierania i zamykania okien.Część wkładów szybowych uległa uszkodzeniu, rozszczelnieniu, wkłady są zaparowane, a przez to ich współczynnik cieplny znacznie zredukowany. Zamiana wszystkich wkładów na te z lepszym współczynnikiem przenikania ciepła Uc(max) = 0,8 [W/ (m2. K)], zmniejszenie mostków termicznych na połączeniu ramy okien z murem, doprowadzi do zmniejszenia ubytków ciepła w okresie grzewczym, poprawi komfort osób przebywających w kościele, pozwoli zaoszczędzić energię a także wpłynie na lepszy wygląd kościoła. Zakres i jakość zastosowanych rozwiązań pozwoli na wiele lat zapewnić prawidłowe działanie okien oraz - co szczególnie cenne - jakość całości okien.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za datki na rzecz naszego kościoła. Dzięki Waszej ofiarności nasz kościół co roku prezentuje się coraz okazalej. Bóg zapłać.

 

Parafialna Rada Duszpasterska

Racibórz-Ocice

W imieniu Rady Parafialnej - Eugeniusz Pradela

 

 

 

 

 

 

Nasze konto parafialne: Bank Spółdzielczy – oddział Racibórz  nr  34 8475 0006 2001 0009 9307 0001

 

 

Terminarz uroczystości I Komunii Świętej i Rocznicy I Komunii Świętej

w latach 2017 – 2019

ROK

2018

2019

2020

I Komunia Święta

20 maja godz. 9.30

19 maja godz. 9.30

24 maja godz. 9.30

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

27 maja godz. 9.30

26 maja godz. 9.30

31 maja godz. 9.30

 

 

 

--------------------------------------------------------

----------------------------------

-------------------

  

 

Kancelaria czynna: sobota: 10.00 – 11.00; środa: 15.00 – 16.30

 

Oświetlenie wewnętrzne naszej świątyni.

Oprawy do naszego kościoła wykonywane były wg indywidualnego wzoru, zaakceptowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obecnie zainstalowane lampy wykonane są z aluminium i tworzywa sztucznego i pomalowane zostały metodą proszkową. Takie materiały zapewniają trwałość (brak rdzy) oraz lekkość konstrukcji, co ułatwia ich przyszłą eksploatację.

Jeżeli chodzi o główne lampy to sposób ich zamocowania umożliwia opuszczenie całej konstrukcji do poziomu podłogi, dając łatwy dostęp np. do czyszczenia (o tym, jak dotychczas wymieniano spalone żarówki z drabin rozkładanych na ławkach może powiedzieć jedynie Pan Franciszek). Obecnie zabudowane oprawy umożliwiają uzyskanie nowego efektu – podświetlenia sufitu, który sam w sobie jest bardzo atrakcyjny.

We wszystkich oprawach zastosowano tzw. żarówki LEDowe, o ciepłej, żółtawej barwie. Są one znacznie trwalsze i mniej energochłonne od dotychczas stosowanych. Nowe źródło ma moc 17 W, podczas gdy dotychczas jedna żarówka miała  moc 60 W.

Bilans mocy i oszczędności:

1.      Moc zainstalowana:

 

           1)    nowe oprawy:

- nawa główna:  6x8x17W + 2x3x17W = 918 W

- nawy boczne:         4x3x17 W =               204 W,

- reflektor ołtarza:                                         43 W,

- podśw. drogi krzyżowej i obrazów:          80 W,

- pozostałe oprawy:                                      130 W,

                                                   RAZEM:   1.375 W

           2)    stare oprawy:

- podśw. drogi krzyżowej i obrazów:          920 W,

- reflektory ołtarza i boczne:                  1.180 W,

- pozostałe oprawy:                                  4.200 W

                                                    RAZEM:         6.300 W

Moc zainstalowana została zmniejszona o ponad 78%!  

Oszczędność.

Oszczędność zużywanej rocznie energii wyniesie około 5732 kWh,

co da roczną oszczędność w kosztach zakupu energii w wysokości ok. 2.481 zł.

 

Dostawcą i projektantem nowego oświetlenia była firma Dadvert Lighting z Katowic, a wykonawcą – firma Centrum Elektryczne „Kudla Henryk” z Raciborza.

Mamy nadzieję, że nowe lampy będą długo służyć, także kolejnym pokoleniom.

                                                                                                                              Jarosław Chodenko

                                                                                                                    

  

       PROGRAM "RODZINA RODZINIE"

www.rodzinarodzinie.caritas.pl

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ CARITAS POLSKA

Program „Rodzina Rodzinie” przygotowany został przez Caritas Polska. Partnerami programu Caritas Polska są: Caritas Liban, Caritas Aleppo oraz misja Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Aleppo, reprezentowana przez siostrę Urszule Brzonkalik.

Wszystkie te podmioty zajmują się bezpośrednią pomocą dla ofiar wojny w Syrii, przy czym Caritas Liban wspiera także ubogich Libańczyków, pogrążonych w nędzy wskutek napływu uchodźców syryjskich do Libanu. Pomocą zostają objęte rodziny bez względu na wyznanie, są to więc zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie.

Na prośbę Caritas Polska partnerzy przygotowują informacje dot. rodzin potrzebujących wsparcia. Są to informacje dot. liczby członków rodziny, sytuacji rodziny, potrzeb edukacyjnych dzieci, hospitalizacji członków rodziny oraz o rodzinnym budżecie. Jeśli rodzina się godzi, otrzymujemy także zdjęcie i nazwisko. Często rodziny, szczególnie chrześcijańskie, boją się przekazywać zdjęć i nazwisk. W takim przypadku umieszczamy w internecie imię głowy rodziny z pierwszą litera nazwiska, lub jedynie imię głowy rodziny.

Caritas Polska podpisuje z partnerami umowę na realizację pomocy, oznacza to, iż za bezpośrednie przekazanie pomocy i dokumentację odpowiedzialni są partnerzy. Partnerzy przekazują do Caritas Polska informacje dotyczące budżetów rodzinnych, rodziny otrzymają więc wsparcie finansowe, dostosowane do praktyki lokalnej – lokalna waluta bądź USD.

Partnerzy zobowiązali się, że w przeciągu okresu wsparcia – czyli pół roku, pozyskają od rodzin informacje zwrotne w formie podziękowania, zdjęć, które my umieścimy w internecie, tworząc budującą się historię rodziny.

Caritas Polska na potrzeby akcji potrąca z kwot wsparcia środki pośrednie w wysokości do 9% celem wynagrodzenia pracowników w Libanie oraz w Aleppo, których zadaniem jest pozyskiwanie informacji o rodzinach, pozyskanie zdjęć oraz informacji dot. sytuacji rodziny, która otrzymuje wsparcie. Z tych środków opłaceni są również dwaj pracownicy zaangażowani w obsługę projektu w Polsce (18 h na dobę wprowadzanie danych) oraz promocja projektu – plakaty, ulotki, grafiki internetowe i inne.

Wszelkie szczegółowe informacje o programie można uzyskać u rzecznika prasowego Caritas Polska tel. 510235802 rzecznik@caritas.pl

 

 

 

INSTRUKCJA

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”.

Komu pomagamy?

1.       Potrzebującym Syryjczykom w Aleppo w Syrii

2.       Uchodźcom z Syrii w Libanie

3.       Ubogim Libańczykom dotkniętym kryzysem uchodźczym 

 

 Jak można pomóc?

Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej


 
www.rodzinarodzinie.caritas.pl

 

Na stronie internetowej, w sekcji RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE przedstawione są dwie rodziny:

 - pierwszą rodzinę można wesprzeć przekazując dowolną, stałą kwotę przez okres sześciu miesięcy, włączając się do zbiórki na rzecz rodziny wraz z innymi darczyńcami. Przy tej rodzinie widzimy koło wykresu informujące, ile środków potrzeba do objęcia rodziny systematyczną pomocą. Opcja ta dedykowana jest darczyńcom indywidualnym.

 - drugą rodzinę można objąć pomocą całościową zostając jej patronem przez 6 miesięcy, pokrywając w całości potrzebny jej budżet. Opcja ta dedykowana jest parafiom, wspólnotom, instytucjom.

 Po wyborze rodziny należy wypełnić deklarację pomocy finansowej zobowiązującą do przekazywania konkretnych kwot przez okres 6 miesięcy. Do godziny czasu po wypełnieniu ankiety na wskazany w deklaracji mail przyjdzie korespondencja informująca o sposobie finansowania wybranej rodziny.

 Oprócz zobowiązania do wsparcia wybranej rodziny przez okres 6 miesięcy można wykonać Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Wpłata ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.

 Na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl znajdują się dwie listy rodzin: oczekujące na wsparcie oraz wspierane. Można przeczytać ich krótki opis, zobaczyć zdjęcia oraz poznać skalę potrzeb.

  oto one:

RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE

 

 Zadeklaruj dowolną kwotę pomocy przez 6 miesięcy (nie mniej niż 20zł)

 

Zhoura Yacoub Bahni – SYRIA

Zhoura Yacoub Bahni ma 77 lat i jest wdową. Mieszka w Aleppo z pięciorgiem dzieci – Jackline, Georgem, Shoukrallah, Johnnym i Marie.
Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w mieście ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że obecnie realnie grozi im głód.
Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

 

Zostań patronem tej rodziny – obejmij ją całościowym wsparciem przez 6 miesięcy

 

Sobhi Sayeh – Syria
 

Sobhi Sayeh ma 75 lat. Mieszka samotnie w Aleppo – musiał uciekać ze swojego domu do innej dzielnicy miasta z powodu walk i bombardowań.
Potrzebuje wsparcia finansowego, aby opłacić wynajem mieszkania i wykupić dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.
Zapłacenie za wynajem jakiegokolwiek schronienia po ucieczce z własnego domu i za dostęp do prądu w postaci jednej żarówki
i skorzystania z pralki kosztuje prawie połowę tego, co udaje mu się zarobić

CEL (deklaracja całej kwoty): 330 zł miesięcznie

Wykonaj gest solidarności

 

Dokonaj jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości.


Nie musisz podejmować długofalowego zobowiązania, żeby włączyć się w pomoc dla potrzebujących rodzin.
Twoja wpłata zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin
lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych. Wpłaty możesz dokonać po
przez stronę internetową  www.rodzinarodzinie.caritas.pl
lub
 wykonać standardowy przelew na podany niżej numer konta. Jako tytuł przelewu należy wpisać „Rodzina rodzinie”.

 

 

Konto bankowe

 

PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

Bank Millennium S.A.
Departament Bankowości Przedsiębiorstw
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW

 

 Zainteresowani mogą pobrać również instrukcje pomocy
u Przewodniczącej Caritas Parafii św. Józefa  pod nr telef. 696853129.

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-----------------------

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana.

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków.

 

 

 

AKT ZAWIERZENIA NASZEJ PARAFII

MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,

Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,

oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości, naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,

ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,

wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.

Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas

przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.

Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,

rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:

Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,

w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej

rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.

Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych i społecznych.

Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.

Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość

do naszego Narodu i każdego z nas.

Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich

światło zbawczej nadziei.

Amen.

 

 

 

              

 „Rodzice modlą się za swoje dzieci”
 kolejności odmawianych tajemnic dla poszczególnych osób tworzących  daną grupę

 

 

   św. Józef 2016-2017   Moderatorem tej Róży jest : Ks. Krystian Hampel  
Lp. Nazwisko Imię 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017
Rodzica 1-07-2016 1-08-2016 1-09-2016 1-10-2016 1-11-2016 1-12-2016 1-01-2017 1-02-2017
  Róża Św. Józef
1 Pohl Dorota II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna I Światła II Światła III Światła IV Światła
2 Paluch Beata III Radosna IV Radosna V Radosna I Światła II Światła III Światła IV Światła V Światła
3 Szyjan Maria IV Radosna V Radosna I Światła II Światła III Światła IV Światła V Światła I Bolesna
4 Szyjan Mariusz V Radosna I Światła II Światła III Światła IV Światła V Światła I Bolesna II Bolesna
5 Wolnik Krystyna I Światła II Światła III Światła IV Światła V Światła I Bolesna II Bolesna III Bolesna
6 Gurazda  Czesława II Światła III Światła IV Światła V Światła I Bolesna II Bolesna III Bolesna IV Bolesna
7 Król Zofia  III Światła IV Światła V Światła I Bolesna II Bolesna III Bolesna IV Bolesna V Bolesna
8 Sobiś Zofia  IV Światła V Światła I Bolesna II Bolesna III Bolesna IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna 
9 Sobiś  Piotr V Światła I Bolesna II Bolesna III Bolesna IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna
10 Mrówka  Gabriela I Bolesna II Bolesna III Bolesna IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna
11 Kleta  Maria II Bolesna III Bolesna IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna
12 Szewczuk Dorota III Bolesna IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V chwalebna  
13 Dąbkowska Aniela IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna
14 Ulman                      Joanna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna 
15 Stopa  Grzegorz I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna
16 Szyfer Zofia  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna
17 Bedrunka  Beata III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna
18 Węgrzyn Agnieszka IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna I Światła
19 Fita  Monika V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna I Światła II Światła
20 Tatarczyk Dorota I Radosna  II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna I Światła II Światła III Światła

 

  św. Krzysztof 2015-2016 Moderatorem tej Róży jest : Ks. Krystian Hampel    
Lp. Nazwisko Imię 2016 2016 20165 2016 2016 2016 2017 2017
Rodzica 1-07-2016 1-08-2016 1-09-2016 1-10-2016 1-11-2016 1-12-2016 1-01-2017 1-02-2017
  Róża – św. Krzysztof                
1 Stachlewska Barbara  IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna I Światła
2 Bogdoń Elżbieta III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna
3 Mucha  Teresa II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna
4 Mucha  Klaudiusz I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna
5 Czech   Barbara IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna
6 Herber Małgorzata    III Bolesna IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V chwalebna  
7 Kurzawska  Krystyna IV Światła V Światła I Bolesna II Bolesna III Bolesna IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna 
8 Hopko Danuta I Bolesna II Bolesna III Bolesna IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna
9 Stanchly Barbara  V Światła I Bolesna II Bolesna III Bolesna IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna
10 Lasak  Krystyna III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna
11 Królik  Elizabet II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna
12 Wnuk Jolanta V Radosna I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna V Chwalebna   I Radosna I Bolesna
13 Dublanka  Katarzyna II Bolesna III Bolesna IV Bolesna V Bolesna I Chwalebna  II Chwalebna III Chwalebna IV Chwalebna
14 Kapinos  Monika V chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna I Światła II Światła
15 Lampka  Barbara  III Światła IV  Światła V Światła I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna
16 Besz Kornelia V Chwalebna   I Radosna II Radosna  III Radosna IV Radosna V Radosna I Światła II Światła
17                    
18                    
19                    
20                    

 

 

 

                                                                   

"Różaniec Rodziców Za Dzieci" - Racibórz – Ocice

1. Róża św. Józef 2. Róża św. Krzysztof

W poprzednim roku 2014 powstała w naszej parafii grupa modlitewna "Rodzice modlą się za swoje dzieci" . Obecnie mamy jedną pełną Różę, a następna zostaje sukcesywnie uzupełniana. Pierwsza grupa jest pod wezwaniem Św. Józefa, druga pod wezwaniem Św. Krzysztofa.  Zachęcam wszystkich rodziców do włączenia się w modlitwę za swoje dzieci.

Poniżej publikuję to, czego wymaga się od nas oraz sens takiej właśnie grupy modlitewnej.

Co zrobić?

1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowaś... x10, Chwała ....) w intencji jw. dla własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób które uczestniczą w róży. - ma to być modlitwa z wiarą - patrz List apostolski Ojca Św. Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae". Modlimy się u siebie w domu.

2. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych tj. przesuwamy się o 1 do przodu; np. jeśli odmawiałem 1 radosną, to za miesiąc 2 radosną, a w kolejnym 3 -cią itd., zgodnie z następstwem Różańca św. Osoba która odmawia 1. tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca tj. Wierzę w Boga..., Ojcze nasz ... ; 3 x Zdrowaś ... ( o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu ... .

3. Zgłosić się do Ks. Proboszcza podając kto się będzie modlił, za kogo, i adres lub inny sposób kontaktu np. telefon). Dbać o swój rozwój duchowy i mówić o tym dziele innym, zachęcać innych do takiej właśnie formy modlitwy za dzieci.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

2. Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy, gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!

3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie.

 

 

Zachęcamy do słuchania diecezjalnego Radia Doxa. Radia Doxa można słuchać na 107,9 FM, a także na 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), 87,8 FM (Racibórz) oraz w Internecie na www.doxa.fm.

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Tabela świąt ruchomych
 
Rok Pański Nie-
dziele
Dni pow-
szednie
Popielec Wielka-
noc
Wniebo-
wstąpienie
Pięćdzie-
siątnica
Boże Ciało Tygodnie zwykłe I Niedziela Adwentu
przed Popielcem po Pięćdziesiątnicy
do dnia tygodni do dnia od tygodnia
1990 A II 28 II 15 IV 24 V 3 VI 14 VI 27 II 8 4 VI 9 2 XII
1991 B I 13 II 31 III 9 V 19 V 30 V 12 II 5 20 V 7 1 XII
1992 C II 4 III 19 IV 28 V 7 VI 18 VI 3 III 8 8 VI 10 29 XI
1993 A I 24 II 11 IV 20 V 30 V 10 VI 23 II 7 31 V 9 28 XI
1994 B II 16 II 3 IV 12 V 22 V 2 VI 15 II 6 23 V 8 27 XI
1995 C I 1 III 16 IV 25 V 4 VI 15 VI 28 II 8 5 VI 9 3 XII
1996 A II 21 II 7 IV 16 V 26 VI 6 VI 20 II 7 27 V 8 1 XII
1997 B I 12 II 30 III 8 V 18 V 29 V 11 II 5 19 V 7 30 XI
1998 C II 25 II 12 IV 21 V 31 V 11 VI 24 II 7 1 VI 9 29 XI
1999 A I 17 II 4 IV 13 V 23 V 3 VI 16 II 6 24 V 8 28 XI
2000 B II 8 III 23 IV 1 VI 11 VI 22 VI 7 III 9 12 VI 10 3 XII
2001 C I 28 II 15 IV 24 V 31 V 14 VI 27 II 7 1 VI 9 2 XII
2002 A II 13 II 31 III 9 V 19 V 30 V 12 II 5 20 V 7 1 XII
2003 B I 5 III 20 IV 29 V 8 VI 19 VI 4 III 8 9 VI 10 30 XI
2004 C II 25 II 11 IV 23 V 30 V 10 VI 24 II 7 31 VI 9 28 XI
2005 A I 9 II 27 III 8 V 15 V 26 V 8 II 5 16 V 7 27 XI
2006 B II 1 III 16 IV 28 V 4 VI 15 VI 28 II 8 5 VI 9 3 XII
2007 C I 21 II 8 IV 20 V 27 V 7 VI 20 II 7 28 V 8 2 XII
2008 A II 6 II 23 III 4 V 11 V 22 V 5 II 4 12 V 6 30 XI
2009 B I 25 II 12 IV 24 V 31 V 11 VI 24 II 7 1 VI 9 29 XI
2010 C II 17 II 4 IV 16 V 23 V 3 VI 16 II 6 24 V 8 28 XI
2011 A I 9 III 24 IV 5 VI 12 VI 23 VI 8 III 9 13 VI 11 27 XI
2012 B II 22 II 8 IV 20 V 27 V 7 VI 21 II 7 28 V 8 2 XII
2013 C I 13 II 31III 12 V 19 V 30 V 12 II 5 20 V 7 1 XII
2014 A II 5 III 20 IV 1 VI 8 VI 19 VI 4 III 8 9 VI 10 30 XI
2015 B I 18 II 5 IV 17 V 24 V 4 VI 17 II 6 25 V 8 29 XI
2016 C II 10 II 27 III 8 V 15 V 26 V 9 II 5 16 V 7 27 XI
2017 A I 1 III 16 IV 28 V 4 VI 15 VI 28 II 8 5 VI 9 3 XII
2018 B II 14 II 1 IV 13 V 20 V 31 V 13 II 6 21 V 7 2 XII
2019 C I 6 III 21 IV 2 VI 9 VI 20 VI 5 III 8 10 VI 10 1 XII
2020 A II 26 II 12 IV 24 V 31 V 11 VI 25 II 7 1 VI 9 29 XI
2021 B I 17 II 4 IV 13 V 23 V 3 VI 16 II 6 25 V 8 28 XI
2022 C II 2 III 17 IV 26 V 5 VI 16 VI 1 III 8 6 VI 10 27 XI
2023 A I 22 II 9 IV 18 V 28 V 8 VI 21 II 7 29 V 8 3 XII
2024 B II 14 II 31 III 9 V 19 V 30 V 13 II 5 20 V 7 1 XII
2025 C I 5 III 20 IV 29 V 8 VI 19 VI 4 III 8 9 VI 10 30 XI
2026 A II 18 II 5 IV 14 V 24 V 4 VI 17 II 6 25 V 8 29 XI
2027 B I 10 II 28 III 6 V 16 V 27 V 9 II 5 17 V 7 28 XI
2028 C II 1 III 16 IV 25 V 4 VI 15 VI 29 II 8 5 VI 9 3 XII
2029 A I 14 II 1 IV 10 V 20 V 31 V 13 II 6 21 V 7 2 XII
2030 B II 6 III 21 IV 30 V 9 VI 20 VI 5 III 8 10 VI 10 1 XII

 

 

 

 

 


 

                   

Przy udzielaniu sakramentów świętych.

 Chrzest święty

  Chrzest należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia z USC oraz dane personalne i adresy chrzestnych.
 Według przepisów prawa kościelnego rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy tzn.:
- wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności (minimum 16 lat),
- którzy przyjęli sakrament bierzmowania,
- którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),
- którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza, jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii.
 Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w nauce przed chrzcielnej.

Sakrament bierzmowania

 Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Przygotowanie odbywa się w parafii miejsca zamieszkania dla klasy III gimnazjum i tych, którzy pragną przyjąć ten sakrament  a jeszcze go nie przyjęli.

 Namaszczenie chorych

 Jest to sakrament uzdrowienia, daje siłę i ulgę w cierpieniu. Nie jest więc zarezerwowany dla umierających. Dlatego należy w porę wezwać kapłana uzgadniając porę. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, to prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca (stół biały, obrus, świece, wodę i sól). W wypadku dłuższej choroby, lub starszego wieku, który utrudnia dotarcie do kościoła, można poprosić o regularne przyjmowanie Eucharystii w Pierwsze Piątki miesiąca. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Małżeństwo

 Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
 W kancelarii należy przedłożyć:
- dowód osobisty

- metrykę chrztu świętego (nie starsza niż 6 miesięcy)
- stosowne dokumenty z USC, jeśli planowany jest ślub konkordatowy (UWAGA! ważne 3 miesiące) i jeśli nie zawarli cywilnego związku
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej
 Nowożeńcy mają obowiązek udziału w naukach przedślubnych.
 
Pogrzeb

  Można zgłosić u Proboszcza w kancelarii parafialnej o każdej porze.

 Należy przynieść:
- akt zgonu potwierdzony przez USC miejsca zgonu
- zaświadczenie o zaopatrzeniu w sakramenty św
- jeżeli miejsce pod grób było rezerwowane i opłacone, przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
Mając zgodę parafii udać się do zarządcy cmentarza, który jest odpowiedzialny za przygotowanie grobu (Gerard Piętka - Żerdziny). Gdy postawiony jest nowy nagrobek, należy skontaktować się z kamieniarzem, który go stawiał, aby nagrobek fachowo rozebrał.
Pogrzeb spoza parafii wymaga przekazu proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego.