Parafia p.w. Św. Józefa

Racibórz - Ocice

 

  POWRÓT

 

 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

1. W pierwszą niedzielę lipca, sierpnia oraz września kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu i innych instytucji diecezjalnych.

2. W uroczystość Wniebowzięcia NMP zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu.

3. W środy lipca i sierpnia nabożeństwo do św. Józefa.

4. W Pierwsze Czwartki lipca i sierpnia po Mszy św. "Godzina święta".

5. W Pierwszty Piątek miesiaca lipca i sierpnia o godz. 8.00 odwiedziny chorych z Komunią świętą. Nabożeństwo do Najświętszego Seca Pana Jezusa po porannej Mszy św.

6. W Pierwsze Soboty miesiąca lipca i sierpnia nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

7. Zapraszam do udziału w miesiącu sierpniu w pielgrzymce opolskiej Częstochowy w sierpniu (szczegóły w gablotce).

8. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem cmentarza parafialnego i zastosowanie się do jego wymogów i zasad.

9. Dla dzieci spowiedź przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019 :

31 sierpnia – piątek: kl. IV i V - od godz. 16.00 do 17.00;

kl. VI, VII i VIII - od godz. 17.00.

 

 

(od 25 czerwca do 2 września 2018 roku)

– kancelaria parafialna czynna w soboty od godz. 10.00 – 11.00.

 

Zgodnie z zaleceniem Diecezji Opolskiej oraz Przepisów dot. Wymogów zabezpieczenia Obiektów Sakralnych w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej w Kościele pw. św. Józefa w Raciborzu – Ocicach zostały przeprowadzone w kwietniu 2018 roku następujące działania
w następujacych obszarach:

1. Przeprowadzono pomiary rezystancji obwodów instalacji elektrycznej zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

Protokół pokontrolny w załączeniu dokumentacyjnym.

2. Przeprowadzono badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z PN-INC-60364-4-47.

Protokół z wykonanych badań w załączeniu dokumentacyjnym.

3. Pomiary rezystancji uziemień dla instalacji odgromowych zgodnie z PN-EN 62305. Protokół z wykonanych badań w załączeniu dokumentacyjnym.

4. Zabudowano i przyłączono do istniejącej instalacji oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. Dla obiektów Sakralnych, których liczba miejsc przekracza 200 należy zabezpieczyć drogi ewakuacyjne poprzez zastosowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego które po zaniku napięcia zostają automatycznie zapalane. Warunek wymogu zastosowania zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych uznaje się za spełniony zgodnie z PN-EN838-2013-11. Wyniki badań z zadziałania i sprawności opraw oświetlenia ewakuacyjnego potwierdzono protokołem pokontrolnym w załączeniu dokumentacyjnym .

Wszystkie zalecenia spełniają warunki bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwporażeniowego.

Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania należy zachować sprawne instalacje użytkowe potwierdzając to pomiarami z przeprowadzonych badań ściśle wg terminów wykazanych w protokołach pokontrolnych.

Z poważaniem

Henryk Kudla

 

 

 

Cmentarz – przedłużenie – likwidacja

Zgodnie z obowiązującym prawem z nastaniem wiosny tego roku będzie następowało sukcesywne likwidowanie grobów powyżej 20 lat od pochówku, które nie zostały dotychczas przedłużone !!!

 

 

 • INFORMACJA FINANSOWA ZA 2017 ROK

  W 2017 roku nasza parafia zebrała i przekazała łącznie 44 kolekty zebrane w świątyni i zbiórki przed naszym kościołem. Z tego do kurii Diecezji Opolskiej przekazano 33 kolekty i zbiórki, a do innych instytucji (Fundacje, Caritas Diecezji Opolskiej, Diecezjalny Fundusz Pomocy Misjonarzom, Dom Formacyjny w Miedoni) 11 kolekt i zbiórek. Do kurii przekazano kolekty i zbiórki na seminarium duchowne i instytucje diecezjalne, misje, klasztory klauzurowe, remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych, Wydział Teologiczny i KUL, kościoły w potrzebie i na Wschodzie, Dom Samotnej Matki i Dziecka, potrzeby stolicy apostolskiej, remont katedry opolskiej, jałmużna postna z całego roku, ofiary z Bożego Grobu.

  Wśród zbiórek do innych instytucji były między innymi: zbiorki na rzecz Fundacji Świątyni Opatrzności Bożej, Fundacji Nowego Tysiąclecia, na rzecz ofiar powodzi i lawin błotnych w Peru, ofiar konfliktu w Syrii – Aleppo, anomalii pogodowych w Landzmierzu, Caritasu Diecezji Opolskiej i Diecezjalnego Funduszu Pomocy Misjonarzom.

  Zebrane kolekty i inne ofiary (jak między innymi ofiary kolędowe, opłaty cmentarne, ze zbiórki złomu), które pozostały w parafii (poza inwestycyjnymi), przeznaczono na bieżące remonty i utrzymanie parafii w 2017 roku. Pokryto z nich koszty ogrzewania, energii elektrycznej, łączności telefonicznej i internetowej, wody i ścieków, wywozu śmieci, zakupu materiałów duszpasterskich, materiałów związanych z kultem religijnym (paramentów liturgicznych, komunikantów, hostii, oleju do świec, itp.), ubezpieczenia obiektów kościelnych, sprzątania świątyni i terenu wokół świątyni, cmentarza, gry organowej.

  W 2017 roku za środki pochodzące ze zbiórki złomu zakupiono:

  - nowy zestaw przenośny – nagłośnienie,

  - kosiarkę spalinową

  - nożyce do żywopłotu

  - wykaszarkę spalinową

  - inne drobne narzędzia gospodarcze.

  Przy okazji przedstawionej powyżej krótkiej informacji finansowej za 2017 rok, pragnę podziękować wszystkim Wam, którym na sercu leży dobro naszej wspólnoty parafialnej i całego kościoła diecezjalnego. Składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ, za każdą ofiarę złożoną w ubiegłym roku w jakiejkolwiek postaci. Za te ofiary, które złożyliście na prace remontowe już wykonane jak i te, które zamierzamy zrealizować w 2018 roku, za te ofiary, które składacie co niedzielę do koszyczka na potrzeby codziennego utrzymania naszej parafii, diecezji, czy też innych instytucji, a także te, które wrzucacie do naszych skarbonek na kwiaty, potrzeby Caritas, czy remontowe. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam Waszą ofiarność udzielając Swego Błogosławieństwa.

  Ks. Krystian

   

   

   

  Informacja z działalności Parafialnego Zespołu Caritas w 2017 roku

  Działalność charytatywna osób skupionych w szeregach Parafialnego Zespołu Caritas obejmuje zarówno bezpośrednią pomoc skierowaną do konkretnych osób, działania służące pozyskaniu środków finansowych i rzeczowych, jak również aktywność formacyjną i modlitewną.

  W 2017 roku środki finansowe na swoją działalność Zespół Caritas pozyskał z organizacji festynu, z współuczestnictwa w organizacji dożynek miejskich,
  z darowizn złożonych przez parafian i lokalne firmy, ze sprzedaży świec i palm wielkanocnych, ze sprzedaży świec wigilijnych (0,50 gr od 1 szt)
  oraz ze skarbonki znajdującej się w kościele.

  I . W ten sposób zebrane pieniądze przeznaczone zostały na:
  - Udzielenie pomocy przy zakupie opału – jedna rodzina
  - Zakupienie leków – dwie osoby
  - Udzielenie pomocy finansowej – 3 rodziny
  - Op
  łacenie pobytu rehabilitacyjnego – 1 osoba
  - Zorganizowanie spotkania wielkanocnego i opłatkowego dla seniorów,
     ministrantów i Dzieci Maryi (objęto tym 165 osób)
  - Zorganizowanie wyjazdu – pielgrzymko – wycieczki dla naszych seniorów do Turzy
  Śląskiej (40 osób)
  - Przygotowanie 130 paczek dla dzieci z okazji
  św. Mikołaja
  - Przygotowanie 53 paczek dla chorych i starszych parafian, których odwiedzono w okresie przedświątecznym
  - Udzielenie pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków czystości - 60 osób
  - Zorganizowanie festynu parafialnego
  - Zorganizowanie spotkania adwentowego przy ognisku wraz z Zespołem
  Szkolno-Przedszkolnym nr 2
  - Obdarowanie s
  łodyczami dzieci uczęszczających na roraty
  - Udzielenie drobnej pomocy finansowej naszym Mariankom
  II. Z przeprowadzonej zbiórki żywności na terenie sklepu przy ul. Wałbrzyskiej
  obdarowano 7 rodzin.
  III. Czynny udzia
  ł w corocznej pielgrzymce parafialnych zespołów „Caritas”do Trzebnicy.


  Realizując zadanie niesienia pomocy, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspomagają to dzieło, za przychylność, modlitwę i uśmiech, życząc wiele zdrowia, radości i Bożej opieki. Liczymy na dalszą współpracę, jednocześnie prosząc o zgłaszanie wszelkich trudności
  i problemów, którymi moglibyśmy się zająć.

  W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas - Danuta Hopko

   

 •  

   

  REGULAMIN  CMENTARZA  PARAFIALNEGO

   PRZY KOSCIELE ŚW. JÓZEFA W RACIBORZU - OCICACH.

   

  Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205). Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

   

  1. Cmentarz   jest własnością Parafii.

  2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie.

  3. Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz. 8.00 do 20.00, a jesienią i zimą od godz. 8.00 do nastania zmroku.

  4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

  5. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenem cmentarza.

  6. Wszelkie prace związane z tzw. małą architekturą (drzewostan, otoczenie grobu) powinny być zgodne z planem zagospodarowania terenu cmentarza.

  7. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumacje zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidacje grobu, wykonywanie betonowych lub z płytek podestów i obejść wokół grobów, stawianie ławek, sadzenie drzewek czy krzewów wysokopiennych .

  8. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonanie.

    9. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.

   10. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

   11. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim  opłaceniu miejsca.

   12. Przez opłatę rezerwacyjną  nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

   13. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona w terminie 1 roku dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

   14. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach  ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba, że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. pokładne).

   15. Dysponent grobu – osoba, która opłaciła miejsce grobowe  jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

   16. Wysokość  opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych znajdujących się w okolicy cmentarza parafialnego. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka, czy pomnika.

   17. W sprawach wątpliwych należy stosować się do przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych  z dnia 31 stycznia 1959 roku z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 października 1970 w sprawie cmentarzy , prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych i instrukcji synodalnej o cmentarzach grzebalnych z 2005 roku.

   

   

   

   

   

  Szanowni, Drodzy Parafianie.

  Z dużą przyjemnością pragnę poinformować, że już w miesiącu czerwcu 2017 roku dokonamy wymiany wkładów szybowych okiennych w istniejącej ślusarce aluminiowej oraz montażu kilku aluminiowych okien od strony zakrystii.

  Przy okazji wymiany wkładów zostaną przeprowadzone prace naprawcze połączenia ramy okien z murem poprzez wymianę uszczelnienia termicznego i naprawy warstwy tynkarskiej, a także naprawa prowadnic służących do otwierania i zamykania okien.Część wkładów szybowych uległa uszkodzeniu, rozszczelnieniu, wkłady są zaparowane, a przez to ich współczynnik cieplny znacznie zredukowany. Zamiana wszystkich wkładów na te z lepszym współczynnikiem przenikania ciepła Uc(max) = 0,8 [W/ (m2. K)], zmniejszenie mostków termicznych na połączeniu ramy okien z murem, doprowadzi do zmniejszenia ubytków ciepła w okresie grzewczym, poprawi komfort osób przebywających w kościele, pozwoli zaoszczędzić energię a także wpłynie na lepszy wygląd kościoła. Zakres i jakość zastosowanych rozwiązań pozwoli na wiele lat zapewnić prawidłowe działanie okien oraz - co szczególnie cenne - jakość całości okien.

  Dziękujemy wszystkim darczyńcom za datki na rzecz naszego kościoła. Dzięki Waszej ofiarności nasz kościół co roku prezentuje się coraz okazalej. Bóg zapłać.

   

  Parafialna Rada Duszpasterska

  Racibórz-Ocice

  W imieniu Rady Parafialnej - Eugeniusz Pradela

   

   

   

   

   

   

  Nasze konto parafialne: Bank Spółdzielczy – oddział Racibórz  nr  34 8475 0006 2001 0009 9307 0001

   

   

  Terminarz uroczystości I Komunii Świętej i Rocznicy I Komunii Świętej

  w latach 2017 – 2019

  ROK

  2018

  2019

  2020

  I Komunia Święta

  20 maja godz. 9.30

  19 maja godz. 9.30

  24 maja godz. 9.30

  Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

  27 maja godz. 9.30

  26 maja godz. 9.30

  31 maja godz. 9.30

   

   

   

  --------------------------------------------------------

  ----------------------------------

  -------------------

    

   

   

  Oświetlenie wewnętrzne naszej świątyni.

  Oprawy do naszego kościoła wykonywane były wg indywidualnego wzoru, zaakceptowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Obecnie zainstalowane lampy wykonane są z aluminium i tworzywa sztucznego i pomalowane zostały metodą proszkową. Takie materiały zapewniają trwałość (brak rdzy) oraz lekkość konstrukcji, co ułatwia ich przyszłą eksploatację.

  Jeżeli chodzi o główne lampy to sposób ich zamocowania umożliwia opuszczenie całej konstrukcji do poziomu podłogi, dając łatwy dostęp np. do czyszczenia (o tym, jak dotychczas wymieniano spalone żarówki z drabin rozkładanych na ławkach może powiedzieć jedynie Pan Franciszek). Obecnie zabudowane oprawy umożliwiają uzyskanie nowego efektu – podświetlenia sufitu, który sam w sobie jest bardzo atrakcyjny.

  We wszystkich oprawach zastosowano tzw. żarówki LEDowe, o ciepłej, żółtawej barwie. Są one znacznie trwalsze i mniej energochłonne od dotychczas stosowanych. Nowe źródło ma moc 17 W, podczas gdy dotychczas jedna żarówka miała  moc 60 W.

  Bilans mocy i oszczędności:

  1.      Moc zainstalowana:

   

             1)    nowe oprawy:

  - nawa główna:  6x8x17W + 2x3x17W = 918 W

  - nawy boczne:         4x3x17 W =               204 W,

  - reflektor ołtarza:                                         43 W,

  - podśw. drogi krzyżowej i obrazów:          80 W,

  - pozostałe oprawy:                                      130 W,

                                                     RAZEM:   1.375 W

             2)    stare oprawy:

  - podśw. drogi krzyżowej i obrazów:          920 W,

  - reflektory ołtarza i boczne:                  1.180 W,

  - pozostałe oprawy:                                  4.200 W

                                                      RAZEM:         6.300 W

  Moc zainstalowana została zmniejszona o ponad 78%!  

  Oszczędność.

  Oszczędność zużywanej rocznie energii wyniesie około 5732 kWh,

  co da roczną oszczędność w kosztach zakupu energii w wysokości ok. 2.481 zł.

   

  Dostawcą i projektantem nowego oświetlenia była firma Dadvert Lighting z Katowic, a wykonawcą – firma Centrum Elektryczne „Kudla Henryk” z Raciborza.

  Mamy nadzieję, że nowe lampy będą długo służyć, także kolejnym pokoleniom.

                                                                                                                                Jarosław Chodenko

                                                                                                                      

    

         PROGRAM "RODZINA RODZINIE"

  www.rodzinarodzinie.caritas.pl

  SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ CARITAS POLSKA

  Program „Rodzina Rodzinie” przygotowany został przez Caritas Polska. Partnerami programu Caritas Polska są: Caritas Liban, Caritas Aleppo oraz misja Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Aleppo, reprezentowana przez siostrę Urszule Brzonkalik.

  Wszystkie te podmioty zajmują się bezpośrednią pomocą dla ofiar wojny w Syrii, przy czym Caritas Liban wspiera także ubogich Libańczyków, pogrążonych w nędzy wskutek napływu uchodźców syryjskich do Libanu. Pomocą zostają objęte rodziny bez względu na wyznanie, są to więc zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie.

  Na prośbę Caritas Polska partnerzy przygotowują informacje dot. rodzin potrzebujących wsparcia. Są to informacje dot. liczby członków rodziny, sytuacji rodziny, potrzeb edukacyjnych dzieci, hospitalizacji członków rodziny oraz o rodzinnym budżecie. Jeśli rodzina się godzi, otrzymujemy także zdjęcie i nazwisko. Często rodziny, szczególnie chrześcijańskie, boją się przekazywać zdjęć i nazwisk. W takim przypadku umieszczamy w internecie imię głowy rodziny z pierwszą litera nazwiska, lub jedynie imię głowy rodziny.

  Caritas Polska podpisuje z partnerami umowę na realizację pomocy, oznacza to, iż za bezpośrednie przekazanie pomocy i dokumentację odpowiedzialni są partnerzy. Partnerzy przekazują do Caritas Polska informacje dotyczące budżetów rodzinnych, rodziny otrzymają więc wsparcie finansowe, dostosowane do praktyki lokalnej – lokalna waluta bądź USD.

  Partnerzy zobowiązali się, że w przeciągu okresu wsparcia – czyli pół roku, pozyskają od rodzin informacje zwrotne w formie podziękowania, zdjęć, które my umieścimy w internecie, tworząc budującą się historię rodziny.

  Caritas Polska na potrzeby akcji potrąca z kwot wsparcia środki pośrednie w wysokości do 9% celem wynagrodzenia pracowników w Libanie oraz w Aleppo, których zadaniem jest pozyskiwanie informacji o rodzinach, pozyskanie zdjęć oraz informacji dot. sytuacji rodziny, która otrzymuje wsparcie. Z tych środków opłaceni są również dwaj pracownicy zaangażowani w obsługę projektu w Polsce (18 h na dobę wprowadzanie danych) oraz promocja projektu – plakaty, ulotki, grafiki internetowe i inne.

  Wszelkie szczegółowe informacje o programie można uzyskać u rzecznika prasowego Caritas Polska tel. 510235802 rzecznik@caritas.pl

   

   

   

  INSTRUKCJA

  Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”.

  Komu pomagamy?

  1.       Potrzebującym Syryjczykom w Aleppo w Syrii

  2.       Uchodźcom z Syrii w Libanie

  3.       Ubogim Libańczykom dotkniętym kryzysem uchodźczym 

   

   Jak można pomóc?

  Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej


   
  www.rodzinarodzinie.caritas.pl

   

   Zadeklaruj dowolną kwotę pomocy przez 6 miesięcy (nie mniej niż 20zł)

   

   

  Dokonaj jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości.


  Nie musisz podejmować długofalowego zobowiązania, żeby włączyć się w pomoc dla potrzebujących rodzin.
  Twoja wpłata zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin
  lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych. Wpłaty możesz dokonać po
  przez stronę internetową  www.rodzinarodzinie.caritas.pl
  lub
   wykonać standardowy przelew na podany niżej numer konta. Jako tytuł przelewu należy wpisać „Rodzina rodzinie”.

   

   

  Konto bankowe

   

  PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

  Bank Millennium S.A.
  Departament Bankowości Przedsiębiorstw
  ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
  SWIFT: BIGBPLPW

   

   Zainteresowani mogą pobrać również instrukcje pomocy
  u Przewodniczącej Caritas Parafii św. Józefa  pod nr telef. 696853129.

   


   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------

  -----------------------

  Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana.

  Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

  Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

  Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

  który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

  i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

  wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

  Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

  Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

  Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

  przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

  Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

  Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

  dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

  Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

  Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

  Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

  na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

  Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

  królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków.

   

   

   

  AKT ZAWIERZENIA NASZEJ PARAFII

  MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
  z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

  Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,

  Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

  W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,

  oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości, naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,

  ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,

  wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.

  Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas

  przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.

  Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,

  rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.

  Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:

  Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,

  w trosce o zbawienie każdego człowieka.

  Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej

  rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.

  Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.

  Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych i społecznych.

  Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie.

  Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.

  Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość

  do naszego Narodu i każdego z nas.

  Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich

  światło zbawczej nadziei.

  Amen.

   

   

   

   

                                                                     

  "Różaniec Rodziców Za Dzieci" - Racibórz – Ocice

  1. Róża św. Józef
  2. Róża św. Krzysztof

  W poprzednim roku 2014 powstała w naszej parafii grupa modlitewna "Rodzice modlą się za swoje dzieci" . Obecnie mamy jedną pełną Różę, a następna zostaje sukcesywnie uzupełniana. Pierwsza grupa jest pod wezwaniem Św. Józefa, druga pod wezwaniem Św. Krzysztofa.  Zachęcam wszystkich rodziców do włączenia się w modlitwę za swoje dzieci.

  Poniżej publikuję to, czego wymaga się od nas oraz sens takiej właśnie grupy modlitewnej.

  Co zrobić?

  1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowaś... x10, Chwała ....) w intencji jw. dla własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób które uczestniczą w róży. - ma to być modlitwa z wiarą - patrz List apostolski Ojca Św. Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae". Modlimy się u siebie w domu.

  2. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych tj. przesuwamy się o 1 do przodu; np. jeśli odmawiałem 1 radosną, to za miesiąc 2 radosną, a w kolejnym 3 -cią itd., zgodnie z następstwem Różańca św. Osoba która odmawia 1. tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca tj. Wierzę w Boga..., Ojcze nasz ... ; 3 x Zdrowaś ... ( o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu ... .

  3. Zgłosić się do Ks. Proboszcza podając kto się będzie modlił, za kogo, i adres lub inny sposób kontaktu np. telefon). Dbać o swój rozwój duchowy i mówić o tym dziele innym, zachęcać innych do takiej właśnie formy modlitwy za dzieci.

  Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

  1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

  2. Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy, gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!

  3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie.

   

   

  Zachęcamy do słuchania diecezjalnego Radia Doxa. Radia Doxa można słuchać na 107,9 FM, a także na 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), 87,8 FM (Racibórz) oraz w Internecie na www.doxa.fm.

   

   

   

   

                         

   

   

   

   

   

   

  Tabela świąt ruchomych
   
  Rok Pański Nie-
  dziele
  Dni pow-
  szednie
  Popielec Wielka-
  noc
  Wniebo-
  wstąpienie
  Pięćdzie-
  siątnica
  Boże Ciało Tygodnie zwykłe I Niedziela Adwentu
  przed Popielcem po Pięćdziesiątnicy
  do dnia tygodni do dnia od tygodnia
  1990 A II 28 II 15 IV 24 V 3 VI 14 VI 27 II 8 4 VI 9 2 XII
  1991 B I 13 II 31 III 9 V 19 V 30 V 12 II 5 20 V 7 1 XII
  1992 C II 4 III 19 IV 28 V 7 VI 18 VI 3 III 8 8 VI 10 29 XI
  1993 A I 24 II 11 IV 20 V 30 V 10 VI 23 II 7 31 V 9 28 XI
  1994 B II 16 II 3 IV 12 V 22 V 2 VI 15 II 6 23 V 8 27 XI
  1995 C I 1 III 16 IV 25 V 4 VI 15 VI 28 II 8 5 VI 9 3 XII
  1996 A II 21 II 7 IV 16 V 26 VI 6 VI 20 II 7 27 V 8 1 XII
  1997 B I 12 II 30 III 8 V 18 V 29 V 11 II 5 19 V 7 30 XI
  1998 C II 25 II 12 IV 21 V 31 V 11 VI 24 II 7 1 VI 9 29 XI
  1999 A I 17 II 4 IV 13 V 23 V 3 VI 16 II 6 24 V 8 28 XI
  2000 B II 8 III 23 IV 1 VI 11 VI 22 VI 7 III 9 12 VI 10 3 XII
  2001 C I 28 II 15 IV 24 V 31 V 14 VI 27 II 7 1 VI 9 2 XII
  2002 A II 13 II 31 III 9 V 19 V 30 V 12 II 5 20 V 7 1 XII
  2003 B I 5 III 20 IV 29 V 8 VI 19 VI 4 III 8 9 VI 10 30 XI
  2004 C II 25 II 11 IV 23 V 30 V 10 VI 24 II 7 31 VI 9 28 XI
  2005 A I 9 II 27 III 8 V 15 V 26 V 8 II 5 16 V 7 27 XI
  2006 B II 1 III 16 IV 28 V 4 VI 15 VI 28 II 8 5 VI 9 3 XII
  2007 C I 21 II 8 IV 20 V 27 V 7 VI 20 II 7 28 V 8 2 XII
  2008 A II 6 II 23 III 4 V 11 V 22 V 5 II 4 12 V 6 30 XI
  2009 B I 25 II 12 IV 24 V 31 V 11 VI 24 II 7 1 VI 9 29 XI
  2010 C II 17 II 4 IV 16 V 23 V 3 VI 16 II 6 24 V 8 28 XI
  2011 A I 9 III 24 IV 5 VI 12 VI 23 VI 8 III 9 13 VI 11 27 XI
  2012 B II 22 II 8 IV 20 V 27 V 7 VI 21 II 7 28 V 8 2 XII
  2013 C I 13 II 31III 12 V 19 V 30 V 12 II 5 20 V 7 1 XII
  2014 A II 5 III 20 IV 1 VI 8 VI 19 VI 4 III 8 9 VI 10 30 XI
  2015 B I 18 II 5 IV 17 V 24 V 4 VI 17 II 6 25 V 8 29 XI
  2016 C II 10 II 27 III 8 V 15 V 26 V 9 II 5 16 V 7 27 XI
  2017 A I 1 III 16 IV 28 V 4 VI 15 VI 28 II 8 5 VI 9 3 XII
  2018 B II 14 II 1 IV 13 V 20 V 31 V 13 II 6 21 V 7 2 XII
  2019 C I 6 III 21 IV 2 VI 9 VI 20 VI 5 III 8 10 VI 10 1 XII
  2020 A II 26 II 12 IV 24 V 31 V 11 VI 25 II 7 1 VI 9 29 XI
  2021 B I 17 II 4 IV 13 V 23 V 3 VI 16 II 6 25 V 8 28 XI
  2022 C II 2 III 17 IV 26 V 5 VI 16 VI 1 III 8 6 VI 10 27 XI
  2023 A I 22 II 9 IV 18 V 28 V 8 VI 21 II 7 29 V 8 3 XII
  2024 B II 14 II 31 III 9 V 19 V 30 V 13 II 5 20 V 7 1 XII
  2025 C I 5 III 20 IV 29 V 8 VI 19 VI 4 III 8 9 VI 10 30 XI
  2026 A II 18 II 5 IV 14 V 24 V 4 VI 17 II 6 25 V 8 29 XI
  2027 B I 10 II 28 III 6 V 16 V 27 V 9 II 5 17 V 7 28 XI
  2028 C II 1 III 16 IV 25 V 4 VI 15 VI 29 II 8 5 VI 9 3 XII
  2029 A I 14 II 1 IV 10 V 20 V 31 V 13 II 6 21 V 7 2 XII
  2030 B II 6 III 21 IV 30 V 9 VI 20 VI 5 III 8 10 VI 10 1 XII

   

   

   

   

   


   

                       

  Przy udzielaniu sakramentów świętych.

   Chrzest święty

    Chrzest należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia z USC oraz dane personalne i adresy chrzestnych.
   Według przepisów prawa kościelnego rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy tzn.:
  - wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności (minimum 16 lat),
  - którzy przyjęli sakrament bierzmowania,
  - którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),
  - którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza, jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii.
   Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w nauce przed chrzcielnej.

  Sakrament bierzmowania

   Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Przygotowanie odbywa się w parafii miejsca zamieszkania dla klasy III gimnazjum i tych, którzy pragną przyjąć ten sakrament  a jeszcze go nie przyjęli.

   Namaszczenie chorych

   Jest to sakrament uzdrowienia, daje siłę i ulgę w cierpieniu. Nie jest więc zarezerwowany dla umierających. Dlatego należy w porę wezwać kapłana uzgadniając porę. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, to prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca (stół biały, obrus, świece, wodę i sól). W wypadku dłuższej choroby, lub starszego wieku, który utrudnia dotarcie do kościoła, można poprosić o regularne przyjmowanie Eucharystii w Pierwsze Piątki miesiąca. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

  Małżeństwo

   Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
   W kancelarii należy przedłożyć:
  - dowód osobisty

  - metrykę chrztu świętego (nie starsza niż 6 miesięcy)
  - stosowne dokumenty z USC, jeśli planowany jest ślub konkordatowy (UWAGA! ważne 3 miesiące) i jeśli nie zawarli cywilnego związku
  - świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej
   Nowożeńcy mają obowiązek udziału w naukach przedślubnych.
   
  Pogrzeb

    Można zgłosić u Proboszcza w kancelarii parafialnej o każdej porze.

   Należy przynieść:
  - akt zgonu potwierdzony przez USC miejsca zgonu
  - zaświadczenie o zaopatrzeniu w sakramenty św
  - jeżeli miejsce pod grób było rezerwowane i opłacone, przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
  Mając zgodę parafii udać się do zarządcy cmentarza, który jest odpowiedzialny za przygotowanie grobu (Gerard Piętka - Żerdziny). Gdy postawiony jest nowy nagrobek, należy skontaktować się z kamieniarzem, który go stawiał, aby nagrobek fachowo rozebrał.
  Pogrzeb spoza parafii wymaga przekazu proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego.